Follow us:
The Revolutionary Government of Zanzibar

Ministry Of Trade and Industrial Development Zanzibar

News
MAJUMUISHO YA KAMATI YA BARAZA LA WAWAKILISHI (KILIMO, BIASHARA NA UTALII)
21st, May 2024

KAMATI YA KILIMO, BIASHARA NA UTALII YA BARAZA LA WAWAKILISHI KUFANYA MAJUMUISHO KWA WIZARA YA BIASHARA NA MAENDELEO YA VIWANDA TAREHE 19 AGOSTI, 2022 KATIKA UKUMBI WA ZSTC ULIOPO SAATENI

Contact Us
Languages